įlaikyti

įlaikyti
įlaikýti 1. tr. neleisti, suturėti: Visi aplink stovintieji kvapą įlaikė, nėsa tas raudonasis kreipė savo šoblę LC1881,15. 2. refl. J, Š įsibūti kur, įsigyventi. 3. refl. būti, tilpti: Prisakymas … žodyje trumpai įsilaiko BtPvR13,9. \ laikyti; aplaikyti; atlaikyti; dalaikyti; įlaikyti; išlaikyti; nulaikyti; palaikyti; perlaikyti; pralaikyti; prilaikyti; sulaikyti; užlaikyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • aplaikyti — tr. 1. Ėr, Alv prižiūrėti: Nemoka bičių aplaikyti Rdd. Rūbą aplaikyk, tai daug ilgiau nešiosi Trgn. Gyvuliai aplaĩkomi gerai Mlt. | refl.: Reikia švariai apsilaikytie Jz. ║ duoti pragyvenimą: Reikia tėvai aplaikyt kap pats save Prl. Nejau jam… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atlaikyti — Š 1. tr., intr. neleisti ką padaryti, sukliudyti, sutrukdyti, suturėti: Atlaikiaũ virstantį J. Vandenį atlaikyti KII173. Dabar ir jam jau sunku atlaikyti ašaras I.Simon. Ar atlaikysi, jeigu ji norės už jo išeiti! Skr. Arklius nebuvo galima taip… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dalaikyti — ×dalaikyti (hibr.) tr. išpildyti: Prisižadojimą reikia dalaikytie Tat. Per keiksmus žmogus nedalaiko žodžio brš. laikyti; aplaikyti; atlaikyti; dalaikyti; įlaikyti; išlaikyti; nulaikyti; palaikyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išlaikyti — 1. tr. Ds išturėti rankoje: Širdį drąsią ir ginklą rankoj išlaikyk! S.Nėr. Tas kvailys sako: „Nebegaliu durių išlaikyti, mesiu!“ BsMtII163. ║ neleisti ištrūkti, suvaldyti: Vienas jautis Jonui ištrūko, nubėgęs ir atsigėrė, o kitą jis išlaikė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • laikyti — laikyti, laĩko, laĩkė K 1. tr. turėti, kad nenukristų, neištrūktų: Stovi mergelė prie jo šalelės, laiko rankelėj šilkų skarelę DvD407. Laikyti kūdikį ant rankų NdŽ. Mėgink išsisukti, kad jau laĩko rankose savo Dkš. Šuo laĩko dešrą dantyse NdŽ …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nulaikyti — N tr. 1. Lpl išturėti rankoje, prie savęs: Tokia sunki kartis – negaliu nulaikyti Lnkv. Sunku yra puokus (pūkus) nulaikyti Šts. ║ neleisti judėti, suvaldyti: Negaliu arklių nulaikyti J. Nenulaiko broleliai žirgelių BsO384. Dyki, gerai šeria, tai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • palaikyti — 1. tr. paturėti rankoje, neleisti nukristi: Iš to pasinaudoja ir siuvėjai: jeigu katram nuo adatos kaista pirštai, tai pagauna varlę ir palaiko rankoj BsPII325. ║ neleisti judėti, prilaikyti: Šlapi miežių kruopai palaiko sėlenas, vėtant vėjas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perlaikyti — tr. 1. Jdr leisti pabūti kurį laiką: Geriausiai bus jas parlaikyti žemė[je] S.Dauk. Dėkavoju, pone, ką mane perlaikei, jau, rasit, mane atleisi, grįšiu į savo šalį BsPIII239. Žuvis, jį prarijusi, tris dienas ir naktis gyvą savo viduriūse perlaikė …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pralaikyti — tr. 1. leisti prabūti, praturėti kurį laiką: Žiūrėk, kaip meiliai mudu priims ir pavaišins, kad nueisiva, – kokią savaitę ir daugiau pralaikys J.Bil. Kelis mėnesius Liepojaus kalinyje pralaikytas sugrįžo namo rš. 2. išgyvuoti, išbūti, užtrukti:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prilaikyti — tr. 1. priturėti, neleisti nukristi, ištrūkti: Kai išvažiavo į plentą, tėvas prilaikė arklį ir sustojęs pasitaisė susmukusias pasėdas A.Vien. Vaikas paėmė agurką, pabučiavo geram seneliui ranką ir, prilaikydamas smunkančias kelnaites, nudūmė į… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”